Nabídka obsahuje všechny typy snímačů používaných ve vibrodiagnostice, od snímačů absolutních a relativních vibrací, snímačů posuvů až po různé snímače procesních veličin (teplot, tlaků, vzduchové mezery generátorů apod.). Snímače dodáváme jak do standardních podmínek, tak i pro specifická prostředí jako jsou pracovní teploty až 480 °C, radiační prostředí, či prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Akcelerometry

Průmyslové snímače absolutních vibrací pro každé prostředí a aplikaci. V nabídce jsou standardní jednoosé proudově napájené akcelerometry s integrovaným předzesilovačem (CCS) řady AS-06x (typy AS-062, AS-063, AS-068 a AS-069) a AS-07x (typy AS-070 a AS-073), akcelerometry napájené konstantním napětím (CVS) řady AS-02x (typy AS-020 a AS-022) a AS-030, dvouosé snímače AS-247 a snímače určené do výbušného prostředí v obou provedeních ASA-022 a řady ASA-06x (typy ASA-062, ASA-063 a ASA-069). Patří sem i speciální vysokoteplotní či nízkofrekvenční nábojové akcelerometry určené do standardního, výbušného nebo radiačního prostředí (typ 8315, 8324, 4391 a 5704).

Snímače výchylky

Snímače určené pro měření hřídelových vibrací, axiálních či relativních posuvů a otáček. Snímače dle provedení dělíme do dvou základních skupin, s odděleným či integrovaným oscilátorem. Do skupiny snímačů s odděleným oscilátorem patří především nejnovější snímače s keramickým hrotem řady ds821 pro standardní prostředí a snímačů ds822 pro výbušné prostředí (lineární rozsah 2mm, 4 mm a nově i 8mm), dále sem patří i osvědčené snímače řady SD-16x a SDH-151 (lineární rozsah 4 a 8 mm). Skupinu snímačů výchylky s integrovaným oscilátorem reprezentuje řada IN-08x (typy IN-081, IN-083, IN-084 a IN-085) do standardního prostředí a řada INA-08x (typy INA-081, INA-083 a INA-085) do výbušného prostředí.

Snímače rychlosti

Svými charakteristickými vlastnostmi velmi osvědčené snímače pro zabezpečovací systémy. V provedení pro standardní prostředí a vertikální, horizontální či univerzální montáž řady VS-06x (typy VS-068 a VS-069), VS-077 a VS-080. Do rodiny velocimetrů patří i snímače určené pro výbušné prostředí řady VS-1xx (VS-168, VS-169 a VS-177), vysokoteplotní snímače rychlosti typ VS-079 a snímače určené pro montáž pod hladinu řady VS-2xx (typy VS-268, VS-269 a VS-277).

Předzesilovače

Nábojové předzesilovače určené pro připojení nábojových snímačů do monitorovacích systémů, a to jak pro standardní prostředí (typ 2661), tak i pro výbušné prostředí (2667).

 

Snímače vzduchové mezery a magnetického toku

Snímače vzduchové mezery slouží k měření vzduchové mezery generátorů v rozsahu od 3 do 50 mm. Snímače magnetického toku umožňují sledování anomálií magnetického pole generátorů a analyzovat např. závady jednotlivých pólů generátoru (zkratované vinutí apod.).

Vibrační transmitery

Vibrační transmitery jsou snímače vibrací VT-110 (akcelerometry) a snímače výchylky DT-12x (proximity sondy) s integrovanou elektronikou a analogovým výstupem 4-20mA. Transmitery DT-12x mají výstup 4-20mA úměrný hodnotě relativních vibrací Sp-p dle ČSN ISO 20 816/10 816 nebo hodnotě axiální polohy rotoru. Mimo výstupu 4-20mA disponují trasmitery DT-12x také neupraveným AC signál pro připojení na externí analyzátory. V případě transmiterů VT-110 proudový výstup 4-20mA odpovídá naměřené mohutnosti vibrací Vef dle ČSN ISO 20 816/10 816. Vibrační transmitery VT-110 se dodávají pro daný frekvenční rozsah (3/10-1000 Hz) a dynamický rozsah Vef (20 nebo 50 mm/s). Předností těchto "snímačů" vibrací je jejich snadné použití (přímé připojení na DCS/PLC) a nízká cena.

Přenos dat mezi Vaším prohlížečem a webovými stránkami je šifrován pomocí SSL

Ochrana osobních údajů

© Všechna práva vyhrazena

11 Studio | Tvorba stránek | Grafika

Webové stránky používají tzv. nutné cookies, ty jsou podmínkou pro to, aby fungovaly všechny základní funkce stránek. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace