Součástí komplexních služeb firmy Vibrotech s.r.o. je i poskytování kalibračních služeb v oblasti měření vibrací a vibrodiagnostiky. Kalibrační laboratoř má více než 20 letou nepřetržitou zkušenost s kalibrací snímačů vibrací a posuvů, vibrometrů a vibrodiagnostických ON-LINE systémů.

Kalibrační laboratoř je vybavena kvalitním zařízením firmy Brüel & Kjaer pro kalibraci provozních měřidel, patřící ke světové špičce o oblasti kalibrace vibračních měřidel.

 

Poskytujeme tyto služby:

Kalibraci snímačů relativních vibrací
Kalibrace snímačů absolutních vibrací

- Akcelerometrů
- Velocimetrů (snímačů rychlosti vibrací)
- Velomitrů (akcelerometrů se zabudovaným integrátorem)

Kalibraci snímačů posuvů
Kalibraci ručních vibrometrů
Kalibrace měřících řetězců ON-LINE monitorovacích systémů

- Řetězce absolutních vibrací
- Řetězce relativních vibrací
- Řetězce měření relativních posuvů

 

Kalibrační služby poskytujeme v souladu s normami:

♦ ČSN EN ISO/IEC 17025 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

♦ TNI 01 0115 – Mezinárodní metrologický slovník

♦ ČSN/ISO 16063-21 – Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů

♦ ČSN/ISO 2954 – Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem – Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací

Přenos dat mezi Vaším prohlížečem a webovými stránkami je šifrován pomocí SSL

Ochrana osobních údajů

© Všechna práva vyhrazena

11 Studio | Tvorba stránek | Grafika

Webové stránky používají tzv. nutné cookies, ty jsou podmínkou pro to, aby fungovaly všechny základní funkce stránek. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace