Do skupiny kompaktních monitorů vibrací patří 1-4 kanálové zabezpečovací systémy, v některých případech s možností základních diagnostických funkcí jako je FFT analýza, časového záznam dat a vybraných diagnostických parametrů (např. stavu valivých ložisek, či měření teploty). Kompaktní monitory se vyrábí pro všechny obvyklé aplikace od měření absolutních vibrací dle ČSN ISO 10 816, měření hřídelových vibrací dle ČSN ISO 7919, sledování relativních či absolutních posuvů, až po měření různých procesních veličin (teplot, tlaků atd.).

Vibrocontrol 6000CM (VC-6000CM)

Tento flexibilní a univerzální 1-3 kanálový monitor se vyrábí ve více než 200 různých kombinací určených pro všechny typy aplikací od sledování absolutních vibrací, relativních (hřídelových) vibrací až po axiální posuvy. Může pracovat zcela nezávisle (bez PC) jako standardní zabezpečovací systém, ale současně při využití SW nadstavby a zapojení monitoru do sítě umožňuje rozšířit své schopnosti o diagnostické funkce a zajistit tak velmi efektivní a cenově přijatelnou variantu komplexního sledování provozního stavu strojů. Pomocí příslušného SW lze monitor VC-6000CM snadno konfigurovat na dálku anebo zobrazovat aktuální měřené hodnoty na diagnostickém PC. Díky svému OPC rozhraní může být snadno integrován do vašeho celopodnikového systému sledování provozního stavu strojů.

Vibrocontrol 1850, 1860 a 1870 (VC-1850, VC-1860 a VC-1870)

Určitě největší novinkou v řadě nových zabezpečovacích kompaktních monitorů vibrací je řada VC-18x0. Jedná se o velmi univerzální, modulární a flexibilní řadu 3 typů 4+2 kanálových monitorů VC-18xx. První dva typy monitorů měří absolutní vibrace dle ČSN ISO 10 816, kde monitor VC-1850 podporuje CCS akcelerometry a monitor VC-1860 je určen pro snímače rychlosti. Třetí typ monitoru VC-1870 měří hrídelové (rotorové) vibrace dle ČSN ISO 7919 a je určen pro připojení bezkontakních snímačů výchylky. Monitor je mimo jiné certifikován na SIL 2 (obsahuje i redundantní reléový výstup dle ISO 13 849). Monitor má 4 plně programovatelné výstupy, které mohou sloužit jako reléové výstupy s plnou podporou logických operací mezi měřeními nebo jako analogové výstupy 4-20mA. Samozřejmostí je rozsáhlé samotestování monitoru a výstupní OK-relé.
Monitor ma 4 plnohodnotné vibrační kanály + 2 programovatelné kanály pro tacho snímač nebo vstup procesního parametru. Na každém z vibračních kanálů je současně měřeno 2 až 6 vibračních měření (např. mohutnost vibrací, Sp-p, stav valivého ložiska, Crest faktor atd.) ve frekvenčním rozsahu od 0.7Hz až 10kHz. Monitor se konfiguruje pomocí SW Vibration studio z PC, a to buď přes USB, RS-485 nebo LAN (SW je zdarma k monitoru). SW Vibration studio však nabízí mnohem více než jen konfiguraci monitorů, umožňuje zobrazení aktuálních hodnot měření a trendování všech naměřených dat, dále sběr, ukládání a zobrazení  navzorkovaných časových záznamů ze všech vibračních kanálů a následné zpracování do podoby FFT spektra, obálkového spektra či cepstra.

Vibrocontrol 1100 (VC-1100)

Vibrocontrol 1100 je dvoukanálový monitor absolutních vibrací a současně i sledování stavu valivých ložisek pomocí BCU (vysokofrekvenční analýza poruchových frekvencí valivých ložisek - pouze při použití akcelerometrů). Konfigurace se prování na mikroprocesoru uvnitř monitoru (vybaven ovládacími tlačítky a displejem). Monitor je tradičně vybaven třemi reléové výstupy (signalizace překročení výstražné a nebezpečné meze a OK relé) a jedním analogový výstup 0/4-20mA nebo 0-10 V DC. 

Vibrocontrol 1000 (VC-1000)

Tento oblíbený a velmi spolehlivý 1 kanálový vibrační monitor se aktuálně vyrábí v provedení pro monitorování absolutních vibrací. K monitoru lze dle typu připojit všechny typy akcelerometrů z produkce B&K Vibro. Konfigurace monitoru se provádí přímo na monitoru vibrací pomocí mechanických přepínačů. Monitor je vybaven třemi reléové výstupy (signalizace překročení výstražné a nebezpečné meze a OK relé) a jedním analogový výstup 0/4-20mA nebo 0-10 V DC.

Vibrocontrol 950 a 960 (VC-950 a VC-960)

Jednokanálových monitorů absolutních vibrací dle ČSN ISO 10 816, nahrazuje velmi oblíbený monitor VC-920. Typ VC-950 je určen pro proudově napájené akcelerometry (CCS nebo také Deltatron nebo také CCLD), typ VC-960 pro snímače rychlosti vibrací. Programovatelná monitor VC-950/960 je vybaven dislejem pro zobrazení aktuální hodnoty měření, 2x reléovým výstupem dom ochran monitorovaného soustrojí pro výstražnou a nebezpečnou mez, OK-relé, a analogovým výstupem 4-20 mA. Napájení monitoru je 24 VDC a pracovní teplotní rozsah je -10 až 50°C. K monitoru lze připojit konfigurační a vizualizační software.

Vibrocontrol 850 (VC-850)

Tento robustní a mechanicky velmi odolný vibrační monitor řady VC-800 slouží jako elektronický vibrační switch. Měří mohutnost vibrací (efektivní hodnotu rychlosti vibrací). Výstupem z monitoru jsou dva reléové výstupy (výstraha a nebezpečí) a analogový signál 4-20mA. Napájení je 24 V DC.

Přenos dat mezi Vaším prohlížečem a webovými stránkami je šifrován pomocí SSL

Ochrana osobních údajů

© Všechna práva vyhrazena

11 Studio | Tvorba stránek | Grafika

Webové stránky používají tzv. nutné cookies, ty jsou podmínkou pro to, aby fungovaly všechny základní funkce stránek. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace